Rzeczoznawca obuwia, reklamacja obuwia

Rzeczoznawca obuwia. Opiniowanie reklamacji obuwia. Ekspertyzy obuwia. Wycena obuwia.

Ocena zasadności reklamacji obuwia już od: 100 zł brutto

Nazywam się Krzysztof Jurek. Jestem mgr inż. technologii obuwia, rzeczoznawcą obuwia wpisanym na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie pod nr 081. Ukończyłem Technikum skórzane o specjalności obuwnictwo, następnie Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia na Politechnice z wynikiem bardzo dobrym. Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej w zawodzie mistrz obuwnik, czeladnik, arbitrem w Polubownym Sądzie Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspekoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie.